استعلام قیمت اینستاگرام چاپ آراد
انتخاب محصول
جزئیات سفارش شما
خدمات پس از چاپ (انتخابی)
افزودن فایل
دقت فرمایید در صورتی که فایل ها با فرمت jpg ویا tif ارسال میشود می بایست فقط پشت و روی یک فایل هم نام و با شماره ردیف در یک فولدر قرار داده و به صودت فایل زیپ شده در وب سایت بارگزاری شود و یا اگر با فرمت cdr ارسال می شود فایل ها روبروی هم قرار گیرد و سپس اقدام به بارگزاری در وب سایت مجموعه نمایید
×
×
پاکت نامه گلاسه

راهنمای تصویری قالب

دانلود قالب های ساک خرید و پاکت


1 . مجتمع مسئولیتی درقبال فایل هایی که بر اساس راهنمای سفارش انجام نشده باشد ندارد ، فایلها تنها با پسوند  JPG وTIFF و با کیفیت 300dpi قابل قبول است و چنانچه فایلها RGB باشند مسئولیت تغییر رنگ به عهده مجتمع نمی باشد.

2 . زمینه تمپلات (زمینه پر) تضمین چاپی ندارد . مجتمع در قبال پشت زدگی فایلهای دورو که یک طرف آن تمپلات می باشد مسئولیتی نمی پذیرد .

3 . در فرمهای عمومی هیچگونه تعهد رنگ یا مطابقت با نمونه قبلی وجود ندارد و به علت تاثیرگذاری رنگ فایلهای مختلف برروی هم احتمال تغییر رنگ تا 15% وجود دارد.

4 . رعایت حاشیه ( فاصله برش ) 3 میلی متر جهت ویزیت و 7 میلی متر جهت کارهای قالب دار و تحریر و گلاسه الزامی است و احتمال خطای قالب تا 3 میلی متر وجود دارد . ضمنا استفاده از کادر برای طراحی در حاشیه کارها توصیه نمیشود زیرا امکان قرینه شدن وجود ندارد و4 طرف کار یکسان نخواهد بود.

5 . ابعاد ذکر شده در راهنمای طراحی قبل از برش بوده و بعد از برش کوچک تر می شود.

6 . تمامی سفارشاتی که از ساعت 12 به بعد ثبت گردد زمان تحویل آن از روز بعد محاسبه میگردد و تحویل سفارشات ساعت 18 بعد می باشد.

7 . زمان ثبت سفارش محصولات 6 ساعته تا ساعت 12 می باشد .

8 . در روزهای پنج شنبه تحویل محصولات 6 ساعته نداریم لذا کلیه سفارشات ثبت شده دراین روز، شنبه تحویل خواهد شد.

9 . در فرم های عمومی 3 تا 10 درصد از تعداد کل سفارش با توجه به خدمات کار ، احتمال خرابی وجود دارد .

10. سفارشات دارای قالب خاص می بایستی اضافه رنگ جهت ضرب قالب داشته باشد .

11. جهت طراحی کار با زمینه مشکی 4 رنگ ، حتما برای نوشته ها یا اشکال سفید خود از دور خط تک رنگ مشکی(black100) با ضخامت 0.5 point استفاده نمایید .

12. درصد رنگ طوسی در فرمهای چاپی باید از تک رنگ مشکی ساخته شده باشد. این مجتمع مسئولیتی نسبت به تغییر رنگ طوسی های ساخته شده از ترکیب رنگهای دیگر ندارد.

13. در کارت ویزیت های برجسته و موضعی ، باید یک فایل جداگانه برای قسمت های برجسته یا یووی کار با زمینه سفید و جاهایی که قرار است یووی زده شود با مشکی تک رنگ (black100) ارسال گردد .

14. از قرار دادن یووی درچهار گوشه ویزیت خوداری کنید زیرا ممکن است در اثر قالب خوردن یووی لبه کار بریزد.

15. در کارت ویزیت های طلاکوب باید یک فایل جداگانه به صورت زمینه سفید و قسمتهای که میبایست طلا بخورد را به رنگ قرمز (magenta100) ارسال کنید.

16. در کارهای طلاکوب از قرار دادن قسمت های که می بایست طلاکوب شود در طرح اصلی چاپ خوداری نمایید . زیرا تا 2 میلیمتر خطای روی هم خوردن فایل طلا با فایل چاپی هست.

17. در سفارشات برجسته طلاکوب از استفاده همزمان فایل طلا و فایل یووی در یک قسمت خوداری نمایید چون باعث ریختگی طلاکوب درکار می شود.

18. تمپلات طلاکوب (زمینه پر) در کلیه کارها تضمین چاپی ندارد و این مجتمع مسئولیتی درقبال آن نخواهد داشت .

19. در فایل های طلاکوب و یووی موضعی از قرار دادن فونت زیر 10 point خوداری کنید.

20. ساخت پاکت ها بصورت دستی بوده و احتمال خطا در کار و داشتن سفیدی وجود دارد.

21. تاریخ تحویل ذکر شده در سایت برای آماده شدن سفارشات تا پایان ساعت کاری آن روز در انبارهای مجتمع می باشد و مجتمع تعهدی نسبت به ارسال سفارشات برای مشتریان در آن روز ندارد.

22. از استفاده کردن نوشته ها ، Qr-code و بارکد درطراحی سفارشات خود بصورت مشکی 4 رنگ جدا خوداری نمایید و بایستی فایل ارسالی بصورت تک رنگ مشکی (black100) ارسال شود .