برچسبی زیبا برای شخصی سازی لوح های فشرده
لیبل cd
برچسب بدون روکش جهت مصارف خاص
لیبل یووی
برچسب سلفون دار جهت استحکام و زیبایی بیشتر
لیبل سلفون براق
برچسب شفاف جهت استفاده در صنایع و سازمانهاو...
لیبل شیشه ای
لیبل یووی فیلتر دار برای مصارف آزاد
لیبل فیلتر دار
لیبل بدون روکش
لیبل شیشه ای نا خوانا
لیبل سلفون مات
لیبل سلفون مات طلاکوب
لیبل متالایز
لیبل بدون روکش طلاکوب
لیبل سلفون براق طلاکوب
برچسب ( لیبل )