ساعت کاری مجتمع از شنبه الی پنجشنبه ساعت 9 الی 19 و در روز پنجشنبه از 9 الی 17 میباشد