پیگیری منطقه آزاد ویژه صنعت چاپ
پیگیری منطقه آزاد ویژه صنعت چاپ
وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ استقبال کرد و در ادامه دو نهاد بزرگ درحال پیگیری این رویداد است.
این یشنهاد که در زمان برگزرای نمایشگاه کتاب تهران مطرح شده بود اکنون با پیگیری دو اتحادیه در حال پیگیری است، در نمایشگاه کتاب پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ را مطرح شده بود که عباس آخوندی در این رابطه گفته بود: عراق در حال حاضر نیاز به صنعت چاپ ما دارد و خریدار اصلی ما محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر جایی ایجاد کنیم که به قطب چاپ تبدیل شود، اشتغال‌زایی خوبی ایجاد می‌شود. وزارت ارشاد پیگیر این موضوع است و البته همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز لازم است.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر عزم واقعی برای چنین کاری وجود داشته باشد، بندرعباس یا سایر بنادر مکان‌های مناسبی به حساب می‌آیند. البته اگر عراق خریدار اصلی است و لازم است در غرب کشور چنین منطقه‌ای ایجاد کنیم، فرودگاه امام خمینی هم جای مناسبی است اما این فرودگاه به پایتخت خیلی نزدیک است.
عباس آخوندی اضافه کرد: ما در بندر امام 11 هزار هکتار منطقه ویژه داریم و می‌توان در همان مکان برای صنعت چاپ نیز یک منطقه آزاد فرهنگی ایجاد کرد.پس از طرح این موضوع دو اتحادیه بزرگ کشور اقدام به پیگیری احداث این منطقه هستند.