مناسبترین پاکت برای قرار دادن اسناد اداری و تبلیغاتی
پاکت نامه 100 گرم
مناسبترین پاکت برای قرار دادن اسناد اداری و تبلیغاتی
پاکت نامه 80 گرم
مناسبترین پاکت برای قرار دادن اسناد اداری و تبلیغاتی
پاکت نامه تحریر 120 گرم
مناسبترین پاکت برای قرار دادن اسناد اداری و تبلیغاتی
پاکت نامه گلاسه
پاکت نامه
برای قراردادن مدارک و اسناد اداری، تجاری توسط شرکتها و فروشگاهها طراحی و تولید میشود. در تهیه پاکتها از کاغذهای گلاسه و تحریر استفاده میشود ابعاد پاکتها معمولا بر اساس سایز کاغذ آ4 میباشد. ابعاد پاکتها به شکلی میباشد که کاغذ آ4 با یک خط تا، دو خط تا و یا بدن خط تا درون آن جای میگیرد. مجتمع چاپ آراد با مجربترین پرسنل در بخش تولید پاکت آمائه ارائه انواع پاکت در فرم های عمومی و اختصاصی میباشد.

قواعد مربوط به پاکت ها
در زمان طراحی حتما ازخط قالب های مجتمع چاپ آراد استفاده نمایید تا در ابعاد طراحی دچار مشکل نشوید.
در زمان طراحی پاکت از لبه های خط تا و تیغ 7 میلی متر فاصله قرار دهید.
ابعاد ذکر شده در سایت صرفا برای روی پاکت (بسته پاکت) می باشد.
ساخت پاکت ها به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کارو داشتن سفیدی وجود دارد