قابل استفاده در تمامی اموری که نیاز به نوشتن میباشد.
تحریر 100 گرم
قابل استفاده در تمامی امور تبلیغاتی، نوشتاری و چاپی
تحریر 80 گرم
تحریر 70 گرم
فاکتور فروش دوبرگی یکی از پرکاربردترین محصول اصناف و سازمان ها می باشد .
فاکتور استاندارد دو برگی (سفید صورتی )
سربرگ و تراکت تحریر
سربرگ و تراکت تحریر برای نگارش نامه های رسمی و اداری توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی با درنظر گرفتن هویت بصری، به پگونه ای که اصالت و اعتبار متن از بین نرود مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو تمامی افراد حقیقی شامل وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها، شرکتهای شخصی و دولتی، پزشکان، مهندسین، وکلا و سایر نهاد ها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و سایر مشاغل در امور رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای سربرگ شامل آرم و نشان، ضمینه فعالیت، تاریهخ، شماره پیوست، شماره تماس و آدرس در پایین برگ می باشد.

قواعد مربوط به تحریر و گلاسه

1. مجتمع مسئولیتی در قبال فایل هایی که بر اساس راهنمای سفارش انجام نشده باشد ندارد ، فایلها تنها با پسوند JPG و TIFF قابل قبول است و چنانچه فایلها RGB باشند. مسئولیت تغییر رنگ به عهده مجتمع نمی باشد.
2. زمینه تمپلات (زمينه پر) تضمین چاپی ندارد (مجتمع در قبال پشت زدگی فایلهای دورو که یک طرف آن تمپلات مي باشد مسئولیتی نمی پذیرد.
3. در فرمهای عمومی هیچگونه تعهد رنگ یا مطابقت با نمونه قبلی وجود ندارد و به علت تاثیرگذاری رنگ فایلهای مختلف برروی هم احتمال رنگ تا 15% وجود دارد.
4. رعایت حاشیه (فاصله برش) از هر طرف 5 میلیمتر می باشد ، علاوه بر این کادر ، در برش فرمهای عمومی تضمین نداشته و فاصله چهارطرف یکسان نخواهد بود.
5.ابعاد ذکر شده در راهنمای طراحی قبل از برش بوده و بعداز برش کوچک تر می شود.
6. تمامی سفارشاتی که از ساعت  12 به بعد ثبت گردد زمان از روز بعد محاسبه می گردد و تحویل سفارشات فوری از ساعت 16 به بعد می باشد.
7. در فرم های عمومی 3 تا 10 درصد از تعداد کل سفارش با توجه به خدمات کار ، احتمال خرابی وجود دارد.
8. سفارشات دارای قالب خاص می بایستی اضافه رنگ جهت ضرب قالب داشته باشند.